CONTACT
Voor vragen of opmerkingen verzoek ik u vriendelijk onderstaand web-formulier in te vullen (vergeet niet de veiligheidscode over te typen in het vakje ernaast! - U kunt mij ook bellen:  +31-(0)78-6540261 (of mobiel:  +31-(0)6-23-980045) of handmatig een e-mail sturen: wilfritsma@gmail.com
PRIVACY-VERKLARING:

De door u, via dit formulier, verstrekte gegevens zullen, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, nooit aan derden worden verstrekt en uitsluitend worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, of, met uw voorafgaande schriftelijke toestemming, voor het toezenden van een periodieke nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is in het kader hiervan een afmeld-link opgenomen.

COPYRIGHT-VERKLARING:

Het copyright van mijn werken, waaronder eveneens foto's, teksten en het algehele ontwerp van de website, berust uitsluitend bij Wil Fritsma en is op geen enkele wijze overdraagbaar.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming, om de inhoud van deze website, volledig of in gedeelten, verder te verspreiden of te doen laten verspreiden, noch langs electronische weg noch op welke andere wijze dan ook.

© 2017 WILFRITSMA.NL
Voor informatie over de veiligheidscode...KLIK HIER...
NAAM:
E-MAIL:
VRAAG:
Veiligheidscode:
Click for new image
LET OP! De veiligheidscode is hoofdlettergevoelig!
© 2017 - copyright Wil Fritsma.nl - alle rechten voorbehouden
Artist Statement
Home
Biografie
Workshops
Galerie
Media
Contact